Author Archives: Lee Rurua

Faaineine-raa i te tere i Ao tea roa

Présentation Puna Reo au Painapo Beach

Présentation Puna Reo au Painapo Beach(A hio te mau hohoa)

I teie faafa'earaa no te 'ava'e fepuare  i ma'iri iho nei, tei roto ia te Puna Reo i te faaineineraa i tona tere i Aotearoa. 

Ua tae mai ia te mau tamarii no ta ratou faaineineraa no te pae no te 'ori, te himene, te haka e te vai atu!

Ua tae ato'a mai te mau metua no te tauturu i te hamaniraa i te mau 'ahu 'ori e te mau faanehenehe !

Are'a no te pae no te 'opu, na te mau utuafare tata'itahi ia i tunu mai!

Ei faahaamana'oraa e tere atu te Puna Reo i aotea roa mai te 02 no eperera e tae atu i te 16. E faa'ea atu ia i Rotorua 10 a'e mahana i roto i te 'âti Te ARAWA. tei io papa Te Ariki Morehu! O oia te rangatira o teie vahi