Manava i te farereiraa

Te Noera a te mau tamarii o te Puna Reo

Un Noël au frais...

I teie hope'a matahiti, ua pa'i'uma atu te mau tamarii i roto i te faa no Opunohu e ua tae roa i te 'aro'a no Vai'anae. I reira, ua tanu atu ratou e piti nau tumu haari haa no te mono atu i tei pohe.

I muri iho, ua horohoro! Ua tuotuo! Ua maniania! Ua pa'i'uma i ni'a i te tumu ra'au! Ua hapu i te pape tahe haumaru! Ua pere taponi! Ua haapii i te tahi nau 'a'ai , ra reira ato'a te parau o te mau ra'au tupu. I muri mai, ua pou mai e ua ho'i mai i te pû o te Puna Reo.

I te ahiahi, ua tamâ'a amui te mau tamarii e te mau metua ma te mata'ita'i i te hoho'a i tavirihia i Rurutu i roto i te tau faafa'earaa i te 'ava'e  tiurai ra .

Ua manuia maita'i teie 'oroa mai te po'i'po'i e tae atu i te tuiraa pô.

Mauruuru e te mau tamarii  no to outou hia'ai papû i te haapii i te mau  mea ato'a.

(Voir les photos)

Leave a Reply