Non classifié(e)

Tau faafa’earaa ia roa’a te ite e te ‘ana’anatae na roto i te Hiro’a tumu

Visite et apprentissage au CRIOBE

(A hio noa mai i te mau hoho'a pata.) Aita atu ai!

I muri mai ia Rurutu i te matahiti 2008, ia Makemo i te matahiti 2009, ua faaoti te mau arata'i o te taatiraa ia faatupu te Pû faa'ana'anatae raa i Moorea nei no teie matahiti, e ua tupu te reira i te fare haapiiraa tama hou no Paopao.

Ua tapa'o mai te mau metua i ta ratou mau tamarii e ua tae'a hia i te numera 42 e te faito matahiti, mai te 5 ia e tae atu i te 16.

Ua haafaufaa hia te Faufaa tumu no Moorea:

-te mau mou'a e to ratou 'a'ai

-Te oriraa na Opunohu na roto i te aru o te fenua

-Te tereraa e tuatapapa i roto i te pu Criobe

-Te hi'oraa raa i te parau no te mau honu e te mau 'ou'a e haapa'o hia nei e te taatiraa Te Mana o te Moana

-Te hopuhopuraa miti i Tahiamanu e i To'atea.

Ua 'aravehi roahia i ni'a i te parau o te aparau raa na roto i te reo tahiti,ua ite roa te himene, te pata'uta'u, te mau tuu-piri, te mau ha'utiraa rau na roto noa i te reo tahiti.

Ua oaoa roa te mau tamarii e te mau metua e ua poro'i ana'e mai e ia faatupu faahou i teie hope'a matahiti.

Mauruuru i to outou mana'o tae.

 

Laisser un commentaire