Ha'amauruurura'a

Roro uira i pūpūhia mai

E rave rahi taata e turu mai  nei i te Puna Reo, mai to na ihoā tiàraa mai. Aita e hope te taata ia taiò. Tē haamauruuru atu nei rā matou i te tāâtoàraa. I teie nei ā mahana, ua pūpū mai o Pāpā Gré i te tahi roro uira. Ua fānaò ā ïa te mau tamarii. MAURUURU e MAURUURU ROA.

Leave a Reply