Pari pari

Rotui Tane: No to Pihaena

ORERORAA na ROTUI TANE orero no Aimeho Nui

 

 

E te taata tupu no te fenua no Aimeho nui i te rara varu

Ia faarii te taata Maohi i tona taata tupu teie tona reo:

Ia orana, a haere mai, a haere mai i te utua fare nei.

E aore ra, haere mai , tapae mai i te fare nei , tei unei ihoa taua io taua iho.

E homa, e parau faufaa roa te parau no te parururaa i te Aru o te Fenua .

Ia au i te tiaturi raa a te mau hui tupuna i tona ra Atua oia te ora o te mau mea toa.

E tahu’a aratai to te mau ohipa atoa i roto i tona oraraa:Tahu’a no te marae, no te faa’apu, te orero, no te moana, no te rava’i, e te vai atu. E ua vaiho mai te mau hui tupuna i teie faufaa no tana mau hua’ai ma te haapii atoa mai i te mau rave’a ia faananea e ia aupuru teie mau maita’i .

I mutaa ihora e mea atuatu roa te taata Maohi na roto anei i te rahui raa i te tahi mau tuhaa fenua.,te tai roto, te mau apoo Aahi, ua ite te mau Hui tupuna i tona faufaaraa.Te paruru raa atoa i te Aru o te Fenua. Area, i teie nei ra , ua hui ta ha noa hia ia.

Te ite nei tatou i teie nei e te ino nei te mau Tai roto , na roto i te faa î raa i te pae tahatai e tae roatu i te Âhua i te hiti moana. Te mau taepu raa vavara , te mau faaote raa one, te mau raau pape huru rau e faaohipa hia nei i nia i te fenua. Te mau tapuraa fenua e te hooraa ia te taata maohi i tona fenua i te ratere a vai overe noa ai oia i i o na iho.

E reo pii teie ia tatou :Ia apiti mai te tatou no te tautooraa ia vai he’euri noa a teie fenua i roto i teie manohiti.

E no te faahope raa i tau nei poro’i , e paripari atu vai i te paripari o te fenua o Pihaena ei faahi’’oraa ia tatou i to tatou tu’atiraa i te natura mai to tatou mau tupuna mai a. E faufaa tumu teie na tatou, no tatou. Manava e ia ora!

RURUA Maurice

PARIPARI teie na to PIHAENA, no to Pihaena

E mou'a tei ni'a ROTUI

Tahua tei raro PIHAENA

Otu tei tai NUURUA

E marae teie ATI-TAIHAE

Ti'araa no oe e TANE e

O TE AVA ROA I TE MITI TA'ITA'I

Vahiraa no te mata'i ra TOERAUROA

Hurihuri a'e ra i ni'a i te one ONE TERE

Pao a'e ra te one TE ONE TERE

Afa'i atu ra i tahatai E vaiho atu ai.

 

                      Pa maira te mata'i TOERAU I TE ARIA ROA

Rave maira te one TE ONE TERE

Faaho'i mai ra i te vahi i pao hia maira

Ua tarava ura te one i PIOPIO

Tahua ravai na oe PIHAENA

Haruru noa mai e patiri MAUTAI

Ua toriri maa ua iti e, i te iriatai

Ua fati taue te miti te aau

Tapao faite ia oe : Ua topa pupara te mau ata i'a

Ua hiri te tarao e te roi Ua fa ao te iihi e te apai

Mata'i ra ia oe ARUE ROA i te haumaru

Tapa'o faite ia oe PIHAENA :

Ua maraa te mu e te 'o'eo

E ua horo te marava e te ahuru

Are'a i te atiraa ava'e ra

Taheraa operu ia e te orare

E ia tae i te tau auhune roa ra

E tereraa ia no te auhopu

Mai te ava TE AVA ROA

E tae roa tu i te moana iti ra i PIHAENA

I parau ai te mau Hui tupuna e

A aupuru i te ARU o te FENUA e te MOANA

Ei faufaa na oe e na to mau HUAAI…

Te ORA e, te ORA e, e te ORA e

E aha oe e faarue mai ai ia u? .

Laisser un commentaire