Non classifié(e)

Te mau taviri hoho’a no Aotearoa

TVNZ niterviewing Maurice Rurua

Ua tono-hia mai te ho'e pupu taata mai Aotearoa mai no te taviri-raa i te mau tamarii i roto i te arata'iraa ohipa a te Puna reo.

Tera ra ho'i, i taua taime ra, tei Makemo ia te mau tamarii i roto i te tumu parau o te farerei-raa i te mau tamarii no Makemo.

Ua hina'aro teie mau maori i te tere roa atu. Aita ra i ti'a hia.

Na te mau metua ia i farii mai i teie mau manihini. ua faanaho ato'a i te tahi tamâ'araa au maita'i.

E e oaoa rahi to teie mau hoa ma te poroi mai e ia tae i te taime a tere atu ai i Aotearoa ia faaara atu ia ia ratou!

'E'ita ia teie poro'i e  mo'e-hia!

 

(A Hio Mai )

Leave a Reply